Stav. povol. Reg. náměstí SÚ_7007_08_Geb-280.13 4.2.2009 (3)