Jdi na obsah Jdi na menu
 


V Toužimi od regenerace k degeneraci

Příznivé ekonomické podmínky posledních let se odrážejí i na stavu kulturního dědictví města Toužimi. Bohužel zatím spíše negativně a mimo jiné také v souladu se známým tvrzením, že největším nepřítelem památek je málo nebo naopak, jako právě zde, mnoho peněz. 

Místo všeobecně proklamované regenerace historického jádra města Toužimi a zdejší městské památkové zóny tu pokračuje něco, co lze nazvat jako degeneraci, ovšem pravda, na kvalitativně vyšší úrovni. Postupně mizí nevzhledné a nevhodné "socialistické" úpravy, které nahrazují razantní úpravy nové, ovšem zcela bez kontextu s dochovanými hodnotami místa a daného prostředí, plně normalizované a často doprovázené brutálními zásahy do samotné památkové podstaty území. Historické jádro města tak postupně a v tichosti přichází o své nesporné a významné kulturní hodnoty a svou památkovou podstatu, citlivá rekonstrukce a rehabilitace dochovaných hodnot území je jen nenaplněným snem. Poslední zbytky původních struktur nahrazují struktury zcela novodobé nebo pseudohistorické, genius loci (tedy "duch místa") tak ztrácí svoji autentičnost a mění se v jakýsi dysneyland, kulturní dědictví města nenávratně mizí...

Lze jen spekulovat, zda to, co se děje je jen náhodným produktem dnešní doby, společnosti a lidí, kteří momentálně mají tu moc, či je to promyšlený záměr, který má do budoucna připravit půdu pro plošnou sanaci, tedy zrušit ochranu a otevřít cestu ke konečné likvidaci historického jádra města a jeho památek, tak jak to bylo již jednou plánováno v období socialismu v 70. letech 20. století.

Pro každého kulturního člověka a opravdového lokálního patriota Toužimi je to nesporně velmi bolestné a smutné. Je velká škoda, že mizí jedinečné a nenahraditelné hodnoty tohoto města, které bylo významným historickým městským sídlem, jehož památkový význam zdaleka přesahoval regionální význam.

+++