Jdi na obsah Jdi na menu
 


Devastace historického jádra pokračuje

7. 8. 2013

Přestavba velké části historického jádra města, zahájená ve druhé polovině roku 2012 se v roce 2013 rozběhla naplno. Tato velmi kontroverzní investice města Toužimi již pohltila mnoho miliónů.

Během roku zcela zmizela "historická" dlážděná vozovka někdejší státní silnice I/20, a zejména pak větší část historického dlážděného povrchu náměstí i ulic, který byl dosud ukryt pod mladším asfaltovým krytem. S historickými povrchy definitivně mizí i celá kulturní vrstva náměstí i ulic, ovšem bez většího archeologického zkoumání či dokumentace. Již se také pomalu začínají rýsovat další "neřesti" projektu a jeho neustálého upravování. Na náměstí vznikají architektonicky i památkově nevhodné nové terénní nerovnosti a cenné fasády památek degradují necitlivě umísťované stožáry veřejného osvětlení. Fragmenty původních dlažeb, které měly být zachovány jako příklad původního stavu, byly rovněž zcela nesmyslně nemilosrdně vyrvány a nahrazeny novodobou kopií. Zelené plochy, které měly být odstraněny, naopak zůstávají a ještě se rozšiřují.

Místo náměstí se tak Toužimští dočkají návsi s velkou křižovatkou, předchozí přerostlé dřeviny nyní nahradil les sloupů veřejného osvětlení, plochu náměstí rozbíjí množství různých komunikací a parkovacích ploch, jednotlivé plochy jsou necitlivě výrazně výškově členěné, velká zelená plocha před historickou radnicí nezmizela, navíc byla obohacena podivnou terénní vlnou, barokní kašna byla v tomto parku utopena. Někdejší barokní kompoziční osa náměstí tvořená mariánským sloupem, kašnou a Karlovarskou ulicí je zcela potlačena nejen členěním plochy, ale i zástavbou rušivých budek novinového kiosku a autobusových zastávek. Snad jediným kladem celé akce je nahrazení asfaltových ploch kamennou dlažbou.

Celá akce rychle finišuje ke svému konci a dílo zkázy a zmaru bude dokonáno.