Jdi na obsah Jdi na menu
 


Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi

Již při přípravě podkladů k prohlášení území historického jádra města Toužimi za chráněné území památkové zóny, byla na základě stavebně historického průzkumu, jehož součastí bylo i zhodnocení urbanistických a památkových hodnot území, byla nastíněna ucelená koncepce regenerace území s cílem potlačit nevhodné zásahy a rehabilitovat a zhodnotit jak historické, památkové ui urbanistické hodnoty.

Koncepce regenerace území byla posléze zapracována i do Programu regenerace městské památkové zóny Toužim a také prosazována do života. Především z důvodů politických však nebyla dosavadním vedením obce přijata a místo ní se zde prosadily záměry, které se sice formálně hlásí k regeneraci území, ovšem jejich obsah jde často bohužel zcela opačným směrem a fakticky směřuje k další degeneraci a degradaci hodnot území.  

Stávající oficiální koncepce Rregenerace historického jádra města Toužimi je bohužel založena na zcela nedostatečném poznání území a všech souvislostí, na absolutní nekoncepčnosti a na nereálném a pochybné filozofii financování, což bylo v minulosti mnohokráte kritizováno, ale zatím bez patřičné odezvy.

Chybou oficiální koncepce regenerace historického jádra města Toužimi je kromě jiných také skutečnost, že nebyla a není tvořena ve spolupráci s nejširší veřejností, ať již té místní, tak odborné. Nelze se tedy divit ani tomu, že realizace často pod populistickým pláštíkem zkvalitňování životního prostředí města či regenerace hodnot, ve skutečnosti skrytě slouží k uspokojování zcela jiných, neveřejných zájmů (tj prosazování osobní moci, ega, osobního finančního prospěchu). To je bohužel realita dnešních dnů, a nejen v Toužimi.     

 

Příspěvky k průběhu Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi najdete v rubrice Události

Obrazové přílohy k Regeneraci náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi ZDE.

Aktuální situace realizovaného projektu Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi je umístěna na příslušné stránce oficiálního webu města Toužimi ZDE

Situační plánek realizované stavby Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi je ZDE.

Situační plánek nového dopravního značení na náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi po regeneraci je ZDE.

Stavební povolení obsahující podmínky realizace stavby je ZDE.

Vyjádření Asociace pro rozvoj a ochranu kulturního dědictví ČR (ASORKD) ke schválenému a realizovanému projektu regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi je ZDE.